Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk?

by redakcja serwisu

Wiele inwestycji zarówno komercyjnych, jak i prywatnych ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego tak istotne jest, aby były one przeprowadzane w taki sposób, by zminimalizować szkodliwy wpływ budowy na okoliczną florę i faunę. Rozpoznanie gatunków, a także liczebności i rozmieszczenia poszczególnych zwierząt i roślin oraz przyrody nieożywionej, może pomóc opracować specjalistom zarówno koncepcję nasadzeń zastępczych, jak i propozycje zabiegów kompensacyjnych. Dlatego, żeby minimalizować negatywny wpływ inwestycji na dany teren, warto wcześniej wykonać inwentaryzację przyrodniczą siedlisk. Na czym dokładnie polega takie działanie? Podpowiadamy.

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza to spis wszystkich znajdujących się na danym terenie gatunków zwierząt i roślin, a także elementów należących do przyrody nieożywionej, czyli różnego rodzaju skał, punktów widokowych, wodospadów czy nasypów. Zazwyczaj w badanej grupie uwzględnia się taksony objęte ochroną prawną, jednak zestawienie takie może obejmować również wszystkie elementy zarówno flory i fauny, a także przyrody nieożywionej, niezależnie od tego czy podlegają one ochronie w rozumieniu przepisów prawa. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności przez specjalistów mających na celu inwentaryzację przyrodniczą siedlisk, wykonywane są ekspertyzy przyrodnicze. Żeby uzyskać taki dokument, specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, a także pokrewnych nauk, wykonują szczegółowe badania i pomiary przy użyciu nowoczesnego sprzętu przystosowanego do badań środowiskowych, a także specjalnego oprogramowania komputerowego. Tylko wtedy mamy pewność, że taka ekspertyza została wykonana rzetelnie i profesjonalnie.

Jakie są rodzaje inwentaryzacji przyrodniczej?

Inwentaryzacja przyrodnicza może obejmować wszystkie występujące na danym obszarze gatunki zwierząt i roślin oraz przyrody nieożywionej ale nierzadko dotyczy również konkretnej grupy taksonometrycznej. Wyróżnia się więc inwentaryzację botaniczną, grzybów i porostów, zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych ryb, ptaków, ssaków, nietoperzy, herpetofauny, bezkręgowców, glonów czy bentosu. Jak widać, działania takie powinny być przeprowadzone przez specjalistów, którzy posiadają dużą wiedzę w konkretnej dziedzinie przyrody, a także wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu procesów zachodzących w środowisku.

Jakie działania obejmuje wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk?

Jednym z rodzajów inwentaryzacji przyrodniczej jest inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk. Takie działania obejmują przede wszystkim określenie stanu siedlisk przyrodniczych występujących na danym obszarze. Specjaliści wykonują również zdjęcia fitosocjologiczne i na ich podstawie dokonują spisu gatunków znajdujących się na konkretnym terenie. Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk jest niezbędna w przypadku wielu inwestycji zarówno dotyczących budowy domów i mieszkań, jak i dróg i autostrad, a także wielu innych zabudowań, takich jak chociażby fermy fotowoltaiczne. Szczególnym działaniem, które wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, jest inwentaryzacja chronionych siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Related Posts

Leave a Comment