Jak przebiega stabilizacja gruntu?

by redakcja serwisu

Obecnie stabilizacja gruntu jest bardzo ważną czynnością mającą na celu przystosowanie gruntu pod określoną inwestycję. Bardzo często zdarza się, że w innym wypadku inwestycja nie może zostać przeprowadzona. Stabilizacja gruntu najczęściej dotyczy dużych przedsięwzięć typu centra handlowe, biurowce czy inne inwestycje.

Etapy przebiegu stabilizacji gruntu

Stabilizacje gruntu zawsze przebiegają w kilku podstawowych etapach. Są one wcześniej ustalane przez ekspertów w tej dziedzinie. Najczęściej jednak stabilizacja gruntu rozpoczyna się od określenia jakości samego gruntu. Przeprowadzane są więc badania gruntu. Na ich podstawie określa się w jaki sposób grunt powinien zostać wzmocniony. Tylko przeprowadzając badania gruntu dowiedzieć się można czy dany grunt nadaje się pod określoną inwestycję.

Drugi etap stabilizacji gruntu

kiedy już przeprowadzone zostały badania i wiadomo z jakiego typu gruntem ma się do czynienia należy dobrać do niego odpowiedni element stabilizujący. Do elementów takich zalicza się przede wszystkim substancje lub kruszywa, które będą mogły wzmocnić grunt w taki sposób, aby można było postawić tam budynek lub szereg budynków określonej masie.

Etap trzeci stabilizacji gruntu

Trzecim etapem stabilizacji gruntu jest dostarczeniu odpowiednich materiałów dzięki którym grunt zostanie ustabilizowany. Materiały te muszą spełniać określone kryteria. Mieszanka musi zostać dobrana w taki sposób aby pasowała do wcześniejszych ustaleń badaczy. W innym wypadku może się okazać, że grunt nie będzie dosyć stabilny. A to może skutkować zawaleniem się całej inwestycji. Wydaje się więc że stabilizacja gruntu jest jednym z podstawowych i najważniejszych działań, które należy przeprowadzić przed podjęciem działań budowlanych.

Etap czwarty

Jako czwarte i ostatni etap stabilizacji gruntu określa się powtórne badania mające na celu określenie poziomu stabilizacji gruntu. Ten etap jest równie ważny co etap pierwszy. Dzieje się tak dlatego, że dzięki niemu wiadomo już przed nabrał odpowiedniej stabilizacji. Tym samym inwestor dowiaduje się czy grunt gruntowy do tego, aby zacząć na nim budować.

Dlaczego stabilizacja gruntu jest tak ważna?

W sytuacji kiedy zdecydowana większość gruntów do tej pory dostępnych została już zabudowana konieczne jest stabilizowanie nowych gruntów. Z jakiegoś powodu nie zostały one wcześniej zagospodarowane. Okazuje się, że chodzi o dodatkowe koszty związane ze stabilizacją tego gruntu. Zakładając, że stabilizacja przebiegnie pomyślnie nie ma przeciwwskazań do tego, aby rozpocząć budowę.

Related Posts

Leave a Comment