Gra brył w świetle – światłocień w architekturze. Efekty 3D w systemie Dri Design

by redakcja serwisu

Idealnie gładka czy z efektami 3D? Elewacje mogą być bardzo różne, ale to nie ograniczenia systemu elewacyjnego, a architekt powinien decydować o ich kształcie i formie. System Dri Design pozwala w równie prosty sposób zaprojektować i wykonać zarówno typowe i jednorodne elewacje, jak również takie, o indywidualnie zaprojektowanej, trójwymiarowej strukturze dającej efekty głębokiego światłocienia.

Od wieków architektura posługiwała się grą świateł na elewacji w celu uatrakcyjnienia wyglądu fasady, wprowadzenia optycznych podziałów, czy po prostu wyróżnieniu budynku oraz nadania mu szczególnej oprawy i wyglądu zmieniającego się wraz z ruchem słońca. Uznawany za ojca modernizmu i chyba najbardziej znany współczesny architekt – Le Corbusier posunął się jeszcze dalej i stworzył definicję mówiącą, że architektura to mądra, skoordynowana gra brył w świetle. To zdanie najlepiej oddaje rangę jaką ma światłocień w architekturze, zarówno w kontekście całej budowli, jak również poszczególnych płaszczyzn. Zupełnie inaczej będziemy przecież odbierać monumentalną, gładką i jednorodnie odbijającą światło elewację, od tej, na której dokonaliśmy podziału lizenami, pełną przestrzennego detalu, albo której nadaliśmy nieregularną strukturę niewielkich uskoków i krzywizn przypominającą gniecioną kartkę papieru.

Wykonanie złożonych elewacji w oparciu o gotowe systemy elewacyjne zazwyczaj jest mocno kłopotliwe i wymaga stosowania dodatkowych podkonstrukcji, wiąże się ze wzrostem kosztów i pracy na budowie. Pojawiają się też problemy z łączeniem poszczególnych elementów czy koniecznością dodatkowych maskowań. Często więc zapada decyzja o rozwiązaniu prostszym i tańszym, a wizja architekta zostaje jedynie na wizualizacjach.

Dri Design to system elewacyjny, który eliminuje wszystkie typowe problemy związane z tworzeniem trójwymiarowych elewacji i sprawia, że ich projektowanie oraz wykonawstwo jest równie proste, jak w przypadku typowych układów. Mamy więc dowolność formy, a jednocześnie zachowujemy wygodę gotowych systemów elewacyjnych.

Innowacja i możliwości Dri Design

Wykorzystując Dri Design architekt dostaje do wyboru szereg różnych rozwiązań i możliwości dopasowania systemu do projektu. Otrzymujemy swobodę wymiarową – może wybrać standardowe rozmiary kaset lub dopasowane w całości do własnych potrzeb. Tym, co wyróżnia system Dri Design i co zapewnia możliwość tworzenia elewacji 3D jest możliwość ustalenia wymiaru kaset nie tylko jeśli chodzi o szerokość i wysokość, ale także głębokość – definiujemy więc wszystkie trzy wymiary kasety. Dzięki temu wszelkie niewielkie uskoki elewacyjne, czy to odwołujące się do klasycznych lizen, czy nowoczesnych abstrakcyjnych mozaik mogą powstać poprzez zróżnicowanie grubości poszczególnych elementów, a warstwa konstrukcyjna, do której mocowane są kasety pozostaje gładka i prosta do wykonania oraz nie wymaga tworzenia dodatkowych podkonstrukcji wysuwających poszczególne kasety przed lico elewacji.

Jeżeli chcemy zastosować skosy – również nic prostszego. Poza kasetami flat o standardowej grubości 30 mm oraz shadow (od 32 do 100 mm) mamy też możliwość wyboru kaset tapered, w których zwiększamy grubość tylko wzdłuż jednej krawędzi uzyskując skośne płaszczyzny o dowolnym nachyleniu w osi poziomej lub pionowej. Wszystkie trzy typy kaset pasują wzajemnie do siebie, a to jak je zestawimy i w związku z tym jaki efekt światłocieniowy uzyskamy, zależy już tylko od naszego pomysłu. Mamy więc możliwość na zupełnie prostej konstrukcji uzyskać elewacje gładkie, o stopniowo narastającej grubości elementów, płynnie przechodzących z jednej grubości do drugiej za pomocą skośnych kaset czy form zupełnie nieregularnych.

System Dri Design pozwala bawić się światłem także po zmroku – zastosowanie perforowanych kaset daje zupełnie nowe możliwości, a możliwość wykonywania perforacji układających się we wzór naszej grafiki to doskonałe narzędzie do tworzenia unikalnej identyfikacji wizualnej budynku.

Takie zróżnicowanie elementów pomaga nadać obiektom wrażenia skali bardziej przyjaznej dla odbiorcy, zróżnicowania i podkreślenia jej najważniejszych elementów, czy chociażby ożywienia gładkiej jednostajnej płaszczyzny rysunkiem cieni. Niecodzienna oprawa z pewnością uczyni też budynek bardziej eleganckim i podkreśli jego wyższą rangę.

System Dri Design łączy wygodę gotowych systemów elewacyjnych ze swobodą twórczą dodając do katalogu personalizacji także rozwiązania pozwalające na tworzenie elewacji o zróżnicowanej strukturze. Dzięki wyeliminowaniu konieczności różnicowania grubości konstrukcji wszelkie efekty światłocieniowe są równie proste do wykonania, jak standardowe elewacje, przy dużo większych możliwościach kreacji. Światłocień na fasadzie? Z Dri Design projektowanie różnych płaszczyzn odbicia czy rysowanie linii cienia jest wyjątkowo proste, wykonanie ich na budowie nie nastręcza żadnych dodatkowych trudności, a architektura może być ciekawa i dokładnie taka, jaką podpowiada nam nasza wyobraźnia.

Related Posts

Leave a Comment